Naujienos

Šiame puslapyje galite rasti naudingas naujienas

Aktuali informacija

Mažosios bendrijos vadovas ar atstovas. Kaip pasirinkti teisingai?

2021 m. rugsėjo mėn. 6 d.

Mažoji bendrija gali turėti vadovą (direktorių) arba mažosios bendrijos narių susirinkimą, iš kurio narių yra išrenkamas mažosios bendrijos atstovas. Dažnai girdime klientų klausimą – kokį variantą rinktis? Kartais netinkamas pasirinkimas gali apsunkinti kasdienius darbus, tad pateikiame skirtumus tarp vadovo ir atstovo funkcijų:

Atsakomybės ir funkcijos

Atstovas

Vadovas

Yra mažosios bendrijos narys

Taip

Nebūtinai

Tvirtina sandorius, dėl kurių sprendimą yra priėmęs susirinkimas

Taip

Taip

Organizuoja ir kontroliuoja susirinkimo sprendimų vykdymą

Taip

Taip

Organizuoja MB apskaitą, FA sudarymą, teikimą RC

Taip

Taip

Yra valdymo organas

Ne

Taip

Sudaroma civilinių paslaugų sutartis

Ne

Taip

Organizuoja ir kontroliuoja susirinkimo sprendimų vykdymą

Ne

Taip

Organizuoja kasdieninę MB veiklą

Ne

Taip

Priima sprendimą tapti kitų JA steigėja, dalyve, steigti filialus, atstovybes, tvirtina jų nuostatus, skiria vadovus

Ne

Taip

Sudaro ir nutraukia darbo sutartis

Ne

Taip

Sprendimas

Mažosios bendrijos narių susirinkimas, kaip vienintelis valdymo organas, galėtų būti tinkamas pasirinkimas tuomet, kai visi nariai nori vienodai dalyvauti įmonės valdyme ir nenori vienam iš narių suteikti visų atsakomybių ir funkcijų (nusprendžia nerinkti direktoriaus). Tokiu atveju, iš mažosios bendrijos narių yra renkamas Atstovas, kuris gavęs mažosios bendrijos narių rašytinį pritarimą atlieka jam pavestas funkcijas.

Jei mažąją bendriją steigia vienas asmuo, rekomenduojama rinktis valdymo organus – vadovą ir narių susirinkimą. Pagrindinis vadovo (direktoriaus) privalumas yra tai, kad su juo yra pasirašoma civilinė vadovavimo paslaugų sutartis ir atlyginimas pagal šią sutartį apmokestinamas tik 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).

Su nariu civilinė paslaugų sutartis gali būti pasirašoma tik dėl su mažąja bendrija susijusių paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis (MBĮ 7 str. 4 p.).

Jei MB jau įsteigėte ir nesate patenkinti valdymo organų pasirinkimu – nepergyvenkite. Nuostatus galima pasikeisti pasirenkant Jums tinkamą variantą.

Susisiekite

Užpildykite formą, nurodykite Jus dominančią įmonę ir mes nedelsiant su Jumis susisieksime