Naujienos

Šiame puslapyje galite rasti naudingas naujienas

Aktuali informacija

UAB ir MB mokami mokesčiai bei vadovo atlyginimo apmokestinimo ypatumai. Ką rinktis norint sutaupyti?

2021 m. lapkričio mėn. 24 d.

Gimus idėjai kurti verslą dažnas svarsto kaip tinkamai pasirinkti steigiamo juridinio asmens teisinę formą. Plačiau apie pagrindinius juridinių asmenų skirtumus galite paskaityti mūsų straipsnyje MB ar UAB? Pagrindiniai panašumai ir skirtumai. Apsisprendus dėl juridinio asmens teisinės formos, svarbu susipažinti ir išnagrinėti įmonės mokamus mokesčius.

Pagrindiniai UAB ir MB mokami mokesčiai yra:

 

1. Pelno mokestis.

Pelno mokesčio tarifai yra 5% (lengvatinis) arba 15% (standartinis). Lengvatinis pelno mokesčio tarifas taikomas įmonėms, kurios yra priskiriamos smulkiems verslo vienetams ir atsitinka šiuos kriterijus:

Klausimai

  1. Darbuotojų skaičius įmonėje neviršija 10 žmonių;
  2. Finansinių metų pajamos neviršija 300 tūkst. Eur;
  3. Smulkus verslo vienetas neatitinka Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų. Apie sąlygas plačiau skaitykite čia.

Standartinis pelno mokesčio tarifas yra pradedamas taikyti, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti kriterijai tenkina bent vieną iš aukščiau išvardintų sąlygų.

Pažymima, kad pirmąjį mokestinį laikotarpį yra taikomas 0 % pelno mokesčio tarifas (yra išimčių). Svarbu paminėti, kad šis lengvatinis tarifas dažniausiai yra taikomas už metus, kuriais įmonė buvo įsteigta.

Pelno mokestis yra mokamas už praėjusius mokestinius metus iki einamųjų metų birželio 15 dienos. Jei įmonės mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Pridėtinės vertės mokesčio objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių ir (ar) paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir (ar) paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės narės.

Standartinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas yra 21 %, išimtiniais atvejais gali būti taikomas 0 %, 5 % arba 9 % tarifas. Lengvatinius PVM mokesčio tarifus reglamentuoja LR PVMĮ 19 straipsnis

 PVM mokėtojų registre juridinis vienetas turi registruotis privalomai, tuo atveju, jei bendra atlygio už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų. Taip pat, PVM mokėtojų registre įmonė privalo registruotis, kai yra įsigyjamos (importuojamos) prekės iš kitų valstybių narių, kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų sumą arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.

Juridinis vienetas PVM mokėtojų registre gali registruotis ir savanoriškai, pateikdamas prašymą ir reikiamus dokumentus Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

PVM mokestinis laikotarpis dažniausiai yra kalendorinis mėnuo. Tiesa, juridinis asmuo turi teisę prašyti nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį.

Vadovo atlyginimo apmokestinimo ypatumai MB ir UAB

 

Aptariant atlyginimo apmokestinimo ypatumus mažojoje bendrijoje ir uždarojoje akcinėje bendrovėje, reikia paminėti, kad mažosios bendrijos vadovas vadovavimo paslaugas mažajai bendrijai teikia Civilinės (paslaugų) sutarties pagrindu, tuo tarpu uždarosios akcinės bendrovės vadovas dirba pagal Darbo sutartį.

Civilinės (paslaugų) sutarties samprata yra reglamentuojama LR CK 6.716 straipsnyje. Remiantis šiuo straipsniu, mažoji bendrija įsipareigoja vadovui sumokėti už teikiamas (vadovavimo) paslaugas sutartyje nustatytą atlyginimą. Taip pat, civilinė (paslaugų) sutartis sukuria civilinius teisinius santykius tarp MB ir jos vadovo, kurie negali turėti darbo sutarties požymių – pavaldumo (subordinacijos).

Mažosios bendrijos vadovas veikdamas pagal aukščiau minėtą sutartį moka šiuos mokesčius:

 

1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM).

Mažosios bendrijos vadovo atlyginimui yra taikomas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

Gyventojų pajamų mokestis yra mokamas už praėjusius kalendorinius metus, mažosios bendrijos vadovas prievolę sumokėti GPM turi įvykdyti teikdamas metinę gyventojo pajamų deklaraciją arba mokėdamas GPM avansu į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas. Paprastai mažosios bendrijos vadovas GPM moka savarankiškai.

2. Privalomas sveikatos draudimas (PSD).

Privalomą sveikatos draudimą mažosios bendrijos vadovas turi sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. PSD taikomas tarifas – 6,98 % nuo minimalios mėnesinės algos (MMA). Privalomas sveikatos draudimas už mažosios bendrijos vadovą paprastai yra mokamas iš mažosios bendrijos sąskaitos.

Svarbu paminėti, kad asmuo, dirbantis pagal civilinę (paslaugų) sutartį, neturi prievolės mokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos. Taip pat, jam nėra taikomas reikalavimas nuspręsti dėl pensijų kaupimo fonduose.

Darbo sutartis, Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso (LR DK) 32 straipsnio prasme yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Pavaldumas darbdaviui reiškia darbo funkcijos atlikimą, kai darbdavys turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, o darbuotojas paklūsta darbdavio nurodymams ar darbovietėje galiojančiai tvarkai.

Uždarosios akcinės bendrovės vadovo atlyginimas yra nustatomas darbo sutartyje nurodant darbo užmokestį neatskaičius mokesčių (bruto). Darbdavys, įsipareigoja išskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti mokesčius už darbuotoją.

Darbo sutarties pagrindu mokami mokesčiai:

 

1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM).

Uždarosios akcinės bendrovės vadovo atlyginimui yra taikomas 20 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

2. Privalomas sveikatos draudimas (PSD).

Privalomas sveikatos draudimas, kaip ir mažojoje bendrijoje, yra mokamas kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. PSD taikomas tarifas – 6,98 %.

3. Valstybinis socialinis draudimas (VSD).

Valstybinio socialinio draudimo įmokų rūšys:

  1. Pensijų, mokesčio tarifas – 8,72 %;
  2. Ligos, mokesčio tarifas – 2,09 %;
  3. Motinystės, mokesčio tarifas – 1,71 %.

Bendra VSD įmokų apimtis – 12.52 % nuo darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių.

4. Darbdavio mokamos įmokos už darbuotoją.

Įmokų rūšys:

  1. Nedarbo – 1,31 %;
  2. Nelaimingų atsitikimų – 0,14 %;
  3. Garantinis fondas – 0,16 %;
  4. Ilgalaikio darbo – 0,16 %.

Bendrai mokamų darbdavio įmokų apimtis 1.77 %. Šios įmokos nėra išskaičiuojamos iš darbo sutartyje nurodyto atlyginimo, jas apmoka darbdavys iš savo lėšų. 

Apibendrinant aukščiau išvardintus skirtumus bei vadovų atlyginimų apmokestinimo ypatumus, pažymima, kad mažosios bendrijos vadovo, veikiančio pagal civilinę (paslaugų) sutartį mokami mokesčiai yra 15 % GPM ir 6,98 % PSD įmoka (yra išimčių). Tuo tarpu, uždarosios akcinės bendrovės vadovo atlyginimo mokesčiai siekia apie 40 % nuo užmokesčio nurodyto darbo sutartyje, neatskaičius mokesčių.

Atsakydami į klausimą kuri teisinė juridinio asmens forma patrauklesnė mokesčių prasme, galime teigti, kad mažoji bendrija yra puikus sprendimas verslo pradžiai. Verta paminėti, kad šiais laikais verslas tapo ypatingai lankstus bei prisitaikantis prie nuolat kintančios ekonominės situacijos, todėl esant poreikiui galima pertvarkyti mažąją bendriją į uždarąją akcinę bendrovę bei atvirkščiai. Apie pertvarkymą galite skaityti ČIA.

Jei turite papildomų klausimų, mielai į juos atsakysime telefonu arba el. paštu!

Susisiekite

Užpildykite formą, nurodykite Jus dominančią įmonę ir mes nedelsiant su Jumis susisieksime